Følg os på Facebook

Designguide for foldere og kort samt skiltning af rekreative stier og ruter

 

Forside af designguideI Nordjylland ønsker vi, at brugerne af naturen har de bedst mulige vilkår. Derfor har vi lavet en fælles designguide, der sikrer at brugerne møder den samme skiltning i naturen, og at foldere og kort bruger de samme signaturforklaringer etc.

 

Vi, det er de nordjyske kommuner, Naturstyrelsens enheder i Nordjylland, Rold Skov Natur- og Kulturcenter, Mariager Fjord Natur- og Kulturcenter, VisitNordjylland samt de lokale turistorganisationer.

 

Designguiden har også forslag til fælles layout, hvor f.eks. flere kommuner går sammen om en folder. Guiden er ikke forbeholdt Nordjylland. Andre danske udbydere af formidlingsmateriale til naturbrugere, turister m.m. opfordres til at bruge den, så brugerne i videst muligt omfang møder materiale, hvor de grundlæggende elementer er ens.

 

Download designguiden (version 2, 2011) som pdf-fil (7,8 MB)

Rold Skov Natur- og Kulturcenter | Østergade 21 | 9510 Arden | Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info                      
Degn Grafisk